Samtal om zen

Nytt för hösten 2017 är att vi kommer att ha några träffar för 'samtal om zen'. Varje träff kommer att ha ett tema. Tanken är att stödja vars och ens förståelse av/ reflektion över den egna praktiken. Det handlar inte om de rätta svaren, eller ens svar överhuvudtaget, utan om att fördjupa sitt eget frågande.

Träffarna kommer att börja kl 18.30 med 40 min zazen. Efter det blir det fika och samtal i max 1,5 timme.
 • Torsdag 12 oktober Tema: Döden
 • Torsdag 9 november (temat bestäms vid mötet innan)
 • Torsdag 14 december (temat bestäms vid mötet innan)
Tidigare teman: 
 • Varför sitter jag? 
 • Praktiken i vardagen
 • Tro, tillit i zen. 
 
  Böcker som vi har läst i bokcirkeln
 • Living by vow, Shohaku Okumura
 • Ending the pursuit of happiness, Barry Magid
 • When things fall apart - Heart advice for difficult times, Pema Chödrön
 • Zen Mind Beginners Mind, Shunryu Suzuki
 • The power of now, Eckhart Tolle
 • Nothing is hidden - Essays on Zen Master Dogen's Instructions for the Cook edited by Warner, Okumura, McRae, Leighton
 • Everyday Zen, Charlotte Joko Beck
 • Opening the Hand of Thought, Kosho Uchiyama
 • The wonder of Presence and the Way of Meditative Inquiry, Toni Packer 
 • The zen teaching of homeless kodo, Uchiyama och Okumura.  
 • Being upright: Zen meditation and the bodhisattva precepts, Reb Anderson
 • Realizing Genjokoan, Shohaku Okumura.  
 • Falling into grace, Adyashanti 
 • After Buddhism, Stephen Batchelor